O nas/ Regulamin

Portal tworzą młode osoby przekonane, że zbieranie owoców i warzyw to pomysł na powrót do natury i ciekawa propozycja

dla rodzin na dobrze spędzony czas. To szansa dla rolników na uczciwą zapłatę za ich pracę. Nic nie musi się marnować na polu, bo nie miał kto pozbierać owoców, warzyw. Zależy nam na rozwoju sprzedaży bezpośredniej.

Informacje

Poczuj radość zbierania

Wspólne, rodzinne wyjazdy na zbieranie truskawek, borówek, malin, a nawet na wykopki, pomimo, że nie ma się własnego pola? Pomoże w tym nowy portal MyZbieramy. Łączy on rolników, sadowników z osobami, które chcą dla siebie pozbierać owoce, warzywa. Takie rozwiązania sprawdzają się od lat w gospodarstwach m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii.
Mamy nadzieję, że teraz przyszedł czas na nasz kraj, tym bardziej że pojawiły się możliwości sprzedaży w ramach przepisów sprzedaży bezpośredniej.

- Hasło portalu to "Poczuj radość zbierania", bo zależy nam, aby powrócić do natury, cieszyć się z chwil zbierania owoców, warzyw z których można potem zrobić przetwory. Wyprawa np. na maliny, porzeczki, połączona ze zjedzeniem posiłku na świeżym powietrzu, będzie wyjątkowa, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, ponieważ wzmocni relacje między nimi. Dla wielu osób będzie to sentymentalna podróż - przypomnienie czasów, gdy w młodości zrywały owoce, pomagały w polu, zaś dla dzieci będzie to żywa lekcja przyrody - podkreśla Mirosław Biedroń, pomysłodawca portalu MyZbieramy.
Portal wspiera lokalnych rolników, bo zapłata za płody następuje od razu w gospodarstwie w ramach sprzedaży bezpośredniej. Jednocześnie osoby zbierające warzywa, owoce kupią ją taniej niż sklepie, ponieważ rolnik będzie mógł zaproponować niższą cenę, a i tak wyższą od tej w jakiej sprzedaje hurtowo - obie strony zyskują!

MyZbieramy ma sprawić, aby rzadkością były sytuacje, gdy rolnikowi nie opłaca się zbierać i ostatecznie owoce, warzywa zostają na polu. 

W ramach portalu dostępne są także oferty gospodarstw, gdzie po prostu można kupić owoce, warzywa, przetwory w ramach sprzedaży bezpośredniej.

Proste zasady

Zasada działania portalu jest bardzo prosta. Rolnicy, którzy chcą zaprosić do siebie na zbiór rejestrują darmowe konto. Następnie mogą wystawić bezpłatne ogłoszenie na MyZbieramy. W informacjach podają m.in. daty zbioru, zdjęcia oraz cenę, za którą osoby mogą zebrać dla siebie owoce, warzywa. Ogłoszenie widoczne jest przez 40 dni, ten czas można bezpłatnie przedłużać. W każdym momencie rolnik może samodzielnie dokonać w nim zmian. Ponadto twórcy portalu udostępniają rolnikom wzory plakatu do promocji wydarzenia oraz Regulamin zbierania i oświadczenia dla zbierających.
Z kolei zbierający mogą znaleźć ofertę blisko swojego domu korzystając z wyszukiwarki na MyZbieramy.pl Po założeniu swojego konta otrzymuje się dostęp do dokładnych danych o ofercie, adresie, numerze telefonu kontaktowego. Co ważne wszystkie opcje na portalu są bezpłatne.

Do wyboru są 3 RODZAJE OFERT:
I. Zaproszenie na zbiór do ogrodu, gospodarstwa, sadu, a następnie sprzedaż ich w gospodarstwie w ramach sprzedaży bezpośredniej.
II. Oferta kupowania u Ciebie w gospodarstwie owoców, warzyw, przetworów w ramach sprzedaży bezpośredniej.
III. Oferta pracy sezonowej w Twoim gospodarstwie?
Jak dodać ogłoszenie - zobacz nasz poradnik - więcej

 
 

Regulamin korzystania z portalu MyZbieramy.pl


Niniejszy regulamin określający zasady korzystania i umieszczania ogłoszeń za pośrednictwem platformy ogłoszeniowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.myzbieramy.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Spis treści:
§ 1 Rola i odpowiedzialność portalu
§ 2 Podmiot prowadzący
§ 3 Wymagania techniczne
§ 4 Zastosowane definicje
§ 5 Zasady ogólne
§ 6 Dodawanie ogłoszeń
§ 7 Procedura reklamacji
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
§ 9 Postanowienia końcowe

§ 1 Rola i odpowiedzialność portalu


1. Portal myzbieramy.pl jest serwisem ogłoszeń internetowych, którego celem jest umożliwienie nawiązania kontaktu pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi treścią ich ofert.
2. Portal myzbieramy.pl wyłącznie pośredniczy w nawiązaniu kontaktu między ogłoszeniodawcą a osobą zainteresowaną. W żadnym wypadku właściciel myzbieramy.pl nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy podmiotem umieszczającym ogłoszenie – ofertę zbierania (ogłoszeniodawcą) i Użytkownikami portalu, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Ogłoszeniodawcami.
3. Właściciel Serwisu nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Ogłoszeniodawcą usługi. Właściciel serwisu myzbieramy.pl nie ma żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem Wykonania usługi, nie odpowiada za działania Ogłoszeniodawców, w szczególności za jakość wykonania usługi oraz za wypłacalność stron.

§ 2 Podmiot prowadzący

1. Podmiotem prowadzącym portal myzbieramy.pl jest firma KUŹNIA TECHNOLOGII MICHAŁ GŁÓD, zwany także zamiennie „Usługodawcą” lub „Administratorem Danych”.
2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
a) korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@myzbieramy.pl  lub za pomocą formularza w dziale KONTAKT 
b) korespondencyjnie pod adresem: KUŹNIA TECHNOLOGII MICHAŁ GŁÓD, ul. Śliwkowa 11, 33-100 Tarnów.

§ 3 Wymagania techniczne

 W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Myzbieramy.pl na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies oraz aktywny adres e-mail.

§ 4 Zastosowane definicje

Wyrażenia użyte w Regulaminie należy rozumieć zgodnie z nadanym poniżej znaczeniem:
a) Regulamin – niniejszy regulamin będący jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b) Ogłoszeniodawca – pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem lub osoba prowadząca działalność rolniczą.
c) Użytkownik - każda osoba, która korzysta z usług świadczonych w Serwisie, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego.
d) Ogłoszenie – wprowadzona przez Ogłoszeniodawcę na łamach Serwisu internetowego deklaracja wykonywania określonej usługi, na warunkach określonych przez Ogłoszeniodawcę w jej opisie, przy czym Ogłoszenie umieszczane w Serwisie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
e) Serwis ogłoszeniowy – portal internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem www.myzbieramy.pl, umożliwiający dodawanie przez Ogłoszeniodawców ogłoszeń w poszczególnych kategoriach tematycznych.
f) Strona – Usługodawca i Ogłoszeniodawca.
g) Zlecenie – oświadczenie woli Ogłoszeniodawcy o zamiarze umieszczenia w serwisie ogłoszenia o treści wskazanej przez Ogłoszeniodawcę.

§ 5 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zlecenia w Serwisie ogłoszeniowym przez Ogłoszeniodawcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Serwis ogłoszeniowy daje możliwość zamieszczenia ogłoszeń internetowych w poszczególnych kategoriach tematycznych dostępnych na portalu internetowym www.myzbieramy.pl
3. Ogłoszeniodawca decydujący się na umieszczenie ogłoszenia w Serwisie ogłoszeniowym zobowiązuje się do:
a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie ogłoszeniowym w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
d) poszanowania polskiego prawa, zasad „netykiety” oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
e) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
f) nie podejmowania innych działań niezgodnych prawem, dobrymi obyczajami i z przeznaczeniem Serwisu.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie Ogłoszeń:
a) przedmiotowo niezwiązanych z działalnością Serwisu ogłoszeniowego,
b) noszących cechy dyskryminacyjne lub ksenofobiczne,
c) nierzeczywistych,
d) zawierających treści wulgarne lub powszechnie przyjęte jako nieodpowiednie w ogłoszeniach internetowych,
e) naruszających § 4 ust. 11 Regulaminu.

§ 6 Dodawanie ogłoszeń

1. Umieszczanie ogłoszeń w Serwisie ogłoszeniowym www.myzbieramy.pl jest bezpłatne. 
2. Zlecenie zamieszczenia Ogłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej, poprzez odpowiedni formularz na portalu www.myzbieramy.pl.
3. Zlecenia na zamieszczenie Ogłoszenia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Złożenie Zlecenia jest skuteczne, jeśli Ogłoszeniodawca prawidłowo wypełni formularz zlecenia, wcześniej tworząc konto na portalu www.myzbieramy.pl za pomocą wpisania odpowiednich danych lub poprzez logowanie za pomocą Facebooka.
5. Ogłoszeniodawca powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Administrator, może żądać udokumentowania przez Użytkownika podawanych przez niego danych. 
6. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Administratora służąca do aktywacji konta oraz zawierająca inne informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu ogłoszeniowego. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
7. W wypadku gdy podane dane podane przez Zlecającego nie są kompletne, Administrator może skontaktować się z Ogłoszeniodawcą celem potwierdzenia ich prawidłowości bądź uzgodnienia kwestii problemowych.
8. Ogłoszenie, przed jego publikacją, jest poddawane weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem, w szczególności pod kątem § 3 ust. 4, przekazywane do publikacji w ciągu 72 godzin od daty wysłania Ogłoszenia, lub odrzucane.
9. Ogłoszenie może być dodane jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązane.
10. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w Serwisie Ogłoszenia, ich treści i wykonanie. Ogłoszeniodawca ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać usługi będące przedmiotem Ogłoszeń. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników oraz powinien być zgodny z rzeczywistością, Regulaminem i przepisami prawa.
11. Zamieszczane w Serwisie Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie sadów, pól, upraw, lasów itp. w którymi to Ogłoszeniodawca, w świetle powszechnie obowiązującego prawa, może samodzielnie dysponować.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo złożyć reklamację do Właściciela Serwisu dotyczącą funkcjonowania portalu lub nienależytego zachowania Ogłoszeniodawców lub Użytkowników we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu ogłoszeniowego.
2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora portalu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
3. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Serwisu prosimy przekazywać Do Właściciela Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@myzbieramy.pl), bądź korespondencyjnie na adres podany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail związany z Kontem.
5. Administrator zastrzega, iż reklamacje niezwiązane z działalnością portalu mogą być pozostawione bez rozpoznania, nawet bez poinformowanie o tym fakcie osoby wnoszącej reklamację.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Ogłoszeniodawca, umieszczając ogłoszenie w Serwisie ogłoszeniowym, wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych portalu myzbieramy.pl w celu ich przetwarzania wyłącznie dla potrzeb wynikających z realizacji Zlecenia.
2. Ogłoszeniodawca ma prawo w każdym czasie do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Wgląd, poprawianie oraz usunięcie danych możliwe jest do wykonania przez samego Ogłoszeniodawcę po zalogowaniu się na swoje konto. W sprawie wglądu, poprawiania oraz usunięcie danych można także kontaktować się z Administratorem Danych korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@myzbieramy.pl  , za pomocą formularza w dziale KONTAKT lub korespondencyjnie pod adresem: KUŹNIA TECHNOLOGII MICHAŁ GŁÓD, ul. Śliwkowa 11, 33-100 Tarnów. 
3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach portalu myzbieramy.pl
4. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
5. W przypadku logowania się do Serwisu ogłoszeniowego za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Administrator w ramach portalu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.
6. Ogłoszeniodawca, umieszczając ogłoszenie w Serwisie ogłoszeniowym, wyraża zgodę na przechowywanie przez portal na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
7. Poprzez rejestrację w myzbieramy.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych i umieszczenie ich w bazie danych portalu mybieramy.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") - wcześniej regulowała to Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z Serwisu. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora portalu informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od Właściciela Serwisu o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

8. Podanie danych w serwisie ogłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody osoby, których dane dotyczą. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia. 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Administrator niezbędnych do świadczenia usług. O zmianach Regulaminu Administrator poinformuje Ogłoszeniodawcę drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459.),  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Ogłoszeniodawcą, strony będą próbowały rozstrzygnąć drogą polubowną. W razie niepowodzenia drogi ugodowej, sprawy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 litstopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822).
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.