Partnerzy

Nasi Partnerzy

MODR - Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Terytorialny zasięg działalności Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego obejmuje obszar całego województwa małopolskiego. Efektywne funkcjonowanie Ośrodka opiera się na działalności ściśle współpracujących ze sobą 17-tu Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Ich siedziby mieszczą się w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, Karniowicach (powiat Kraków), Limanowej, Miechowie, Myślenicach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Wieliczce i Tarnowie. Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego to podstawowe terenowe komórki organizacyjne Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zakres wykonywanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego zadań uwzględnia specyfikę i aktualne potrzeby danego regionu oraz jest zgodny ze strategią rozwoju województwa.

Więcej informacji: http://www.modr.pl

Małopolska Izba Rolnicza

Jest to organizacja samorządu rolniczego. Działa na rzecz równomiernego rozwoju małopolskiego rolnictwa oraz poprawy warunków ekonomicznych i społeczno-bytowych osób zamieszkujących tereny wiejskie. Inicjuje, wspiera działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności produktów rolnych na rynkach krajowych i zagranicznych, dbając jednocześnie o zachowanie czystego środowiska i dziedzictwa kulturowego. Małopolska Izba Rolnicza współpracuje z jednostkami doradztwa rolniczego, organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa, jednostkami samorządu terytorialnego, z instytucjami naukowo-dydaktycznymi i badawczymi oraz z organizacjami zrzeszającymi wyspecjalizowanych producentów rolnych. Izba stara się o poprawę jakości produktów rolnych oraz promuje żywność wyprodukowaną przez małopolskich rolników. Dzięki staraniom i zabiegom podejmowanym przez MIR została zarejestrowana fasola „Piękny Jaś z Doliny Dunajca” oraz śliwka suszona „suska sechlońska”, jako regionalny produkty tradycyjne.

Więcej informacji: http://www.mir.krakow.pl

Magazyn Rolniczy Agro Profil

Magazyn Rolniczy Agro Profil łączy doświadczenie z nowatorskim podejściem, praktykę z teorią ukazując profesjonalizm w rolnictwie. Jesteśmy dumni z polskiego rolnika, gdyż od niego wielu, może się uczyć. W każdym numerze porcja niezbędnych nowinek ze świata rolnictwa, aktualnych problemów, sukcesów czy informacji z branży rolniczej. Tak wybrane, aby ułatwić podejmowanie decyzji, wnosząc oszczędności i poprawiając efektywność gospodarowania. W każdym numerze magazynu Agro Profil znajdziesz doświadczenia innych rolników, podchodzących do rolnictwa tak jak my, czyli z pasją. Przedstawiamy opinie i testy innych użytkowników oraz pomysły na udoskonalenie narzędzi pracy.

Więcej informacji: http://www.agroprofil.pl

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

Stowarzyszenie SITR jest największą organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w Polsce. Reprezentuje dzisiaj interesy całej społeczności specjalistów rolnych, a szczególnie pięciotysięcznej rzeszy członków działających aktywnie w wielu w oddziałach regionalnych. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polskie i polonijne środowisko inżynierskie.

Więcej informacji: http://www.sitr.pl

Kurier Dąbrowski

Publikujemy informacje, związane z Dąbrową Tarnowską i Powiślem Dąbrowskim, zapewniając Czytelnikom nieskrępowaną wymianę poglądów.

Od innych różnimy się przede wszystkim autentyczną niezależnością. Lokalne media w tak małych społecznościach są zazwyczaj związane - wprost lub nieoficjalnie - z interesami lokalnych władz lub osób, mających jakieś polityczne, towarzyskie lub biznesowe aspiracje i ambicje. Są przez te władze lub osoby - wprost lub nieoficjalnie - finansowane. Nie wierzymy w niezależność, opartą na takich podstawach. Wcześniej, czy później musi się ona sprowadzić do "kopania" politycznych lub osobistych wrogów i "głaskania" tych, którzy za to "głaskanie" (a bywa, że tylko za "nie kopanie") płacą.

Z tego też powodu nie prowadzimy na terenie Dąbrowy Tarnowskiej ani Powiśla Dąbrowskiego żadnych interesów. Oczywiście poza prowadzeniem portalu - o ile to można nazwać interesem :-).

Prowadzenie portalu jest dla nas wyłącznie pasją i realizacją zobowiązania, podjętego w roku 2004. Chodziło m. in. o kontynuację tradycji wydawniczych "Kuriera Dąbrowskiego" i zachowanie waloru niezależności na lokalnym rynku mediów.

Więcej informacji: http://www.kurierdabrowski.pl